Open navigation

08 Esinerekisterin toiminnot

TABLE OF CONTENTS


Sanahaku

Etsi-kenttään kirjoitetaan merkkijono, jonka mukaan kohteita haetaan suurennuslasin kuvaketta tai näppäimistön enter-näppäintä painamalla. Listauksessa näytetään tämän jälkeen hakutulosta vastaavat esineet.

Sanahaun hakukriteerit ovat:

  • numero
  • esineryhmä
  • esineen yleisnimi
  • teosnimi
  • sijaintikohteen nimi
  • Haun sulkeminen tapahtuu painamalla ”Tyhjennä kaikki”-painiketta tai klikkaamalla Etsi-kentässä olevaa ruksia.


Organisaatiokohtainen suodatus

Kun organisaatiokohtainen suodatus on valittu, Esinelistauksessa näytetään vain kyseisen organisaation arvoesineet ja haku palauttaa vain valitun organisaation mukaiset hakua vastaavat esineet.

Sarakkeiden valinta

Sarakkeet-valikon kautta voi valita mitä sarakkeita Esinelistauksessa näytetään. Lisätty sarake näytetään aina viimeisenä.

Kohdekohtainen valinta

Kohde-valikon kautta voi rajata minkä kohteen esineet näytetään Esinelistauksessa. Haku suodattaa näkyville ainoastaan tähän kohteeseen liitetyt esineet.

Laajennettu haku

Laajennetulla haulla voidaan hakea esineitä niiden ominaisuustietojen perusteella. Laajennettu haku tapah-tuu valitsemalla Lisää hakuehtoja- painikkeesta, joka avaa alasvetovalikon. Alasvetovalikosta voidaan valita yksi tai useampi hakuehto. Laajennetun haun tarjoamat hakuehdot määräytyvät kohdetyyppikohtaisen suo-datuksen perusteella.

Kun haku ehto on valittu listasta, määritetään haluttu hakuehdon määritelmä. Valikon rakenne määräytyy tietotyypin mukaan. Esimerkissä haettu esineitä, joiden kunto on erinomainen. Uudet hakuehdot tulevat näkyviin viimeisimmän hakukriteerin oikealle puolelle. Hakuehdon sulkeminen tapahtuu painamalla ehdon perässä oleva ruksia.

Ohjema päivittää listan vastaamaan hakuehdot sitä mukaan, kun käyttäjä valitsee arvoja hakuehtoihin. Hakutuloslistaukseen ilmestyy uusina sarakkeina hakua tarkentavan ominaisuustiedon otsikkotieto.

Poistettujen kohteiden hakeminen

Oletuksena järjestelmässä näytetään aktiiviset esineet. Klikkaamalla Laajennettu haku ja valitsemalla ”Aktii-visuus” ja avaamalla Valikko, voidaan valita näkyviin poistetut esineet. Avataan Aktiivisuus-alasvetovalikko ja valitaan näytettäväksi poistetut esineet.

Esineiden lajittelu listanäkymässä ominaisuuksien mukaan

Listassa näytettäviä esineitä voi lajitella yksi sarake kerrallaan klikkaamalla asianmukaisen sarakkeen otsik-koa. Tekstiä voi lajitella nousevaan tai laskevaan aakkosjärjestykseen ja lukuja pienimmästä suurimpaan tai suurimmasta pienimpään. Sarakkeiden otsikon edessä olevat ylös- ja alaspäin osoittavat nuolet kertovat onko lajittelu päällä.

  • Jos nuolet ovat harmaina, kohteita ei ole lajiteltu.
  • Jos alaspäin osoittava nuoli on sininen, ovat kohteet lajiteltu pienimmästä suurimpaan.
  • Jos ylöspäin osoittava nuoli on sininen, ovat kohteet lajiteltu suurimmasta pienimpään.

Uuden esineen lisääminen

Otettaessa esinerekisteri käyttöön on oltava luotuna kohde, johon lisättävä esine halutaan liittää.

Uusi arvoesine lisätään järjestelmään painamalla ”Lisää esine”-painiketta käyttöliittymän vasemmassa ylä-kulmassa. Tämän jälkeen näkymän aukeaa uusi ”Lisää Esine”-ikkuna. Punainen tähti osoittaa tiedot, jotka on täytettävä.

Jokaisen järjestelmään luotavan esineen tulee kuulua johonkin kohteeseen. Kohde valitaan ”Esineen kohde”-alasvetovalikoista. Jos kohdetta, johon esine halutaan lisätä, ei ole vielä luotu järjestelmään, on tämä kohde ensin luotava kohderekisterin puolella. Katso ohjeet kohderekisterin ohjeen kohdasta 5.4 Uuden kohteen lisääminen.

Lisäksi alasvetovalikoista on valittava ”Esineryhmä” ja ”Esineen yleisnimi”. Esineen ”Teosnimi” kohtaan on kirjoitettava esineen nimi. Lopuksi valitse ”Lisää esine”, jonka jälkeen esine näkyy esinelistassa. Esineen tieto-ja voi tämän jälkeen aina muuttaa tai päivittää.

Ohjelma antaa esineelle numeron, joka on seurakunnan (organisaation) koodi lisättynä juoksevalla nume-roinnilla. Laskuri on seurakunta/organisaatiokohtainen. Tätä numeroa ei voi muuttaa.

Esineen siirtäminen

Järjestelmään luotuja esineitä voidaan siirtää järjestelmässä eri kohteisiin. Esineen siirtäminen tapahtuu listanäkymän kautta viemällä hiiren osoitin siirrettävän esineen riville, jolloin rivi korostuu erivärisenä ja esi-neen nimen perään ilmestyy hampurilaisvalikko. Klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella hampurilaisvalikkoa, aukeaa valikko, josta valitaan ‘Siirrä’.

Kohteen kopioiminen

Ikkunaan aukeaa kyselyikkuna. Alasvetovalikosta valitaan kohde, jonka alle siirrettävä esine halutaan siirtää. Järjestelmä tarjoaa vaihtoehdoiksi automaattisesti ne kohteet, joiden alle siirto on mahdollinen. Esine on mahdollista siirtää ainoastaan oman organisaation kohteisiin.

Siirto vahvistetaan lopuksi valitsemalla ”Siirrä”.

Esineen kopioiminen

Aiemmin perustetun kohteen kopioiminen tapahtuu listanäkymän kautta. Kohteen kopioiminen kopioi aina myös puuhierarkiassa olevat, kohteen alapuoliset kohteet.

Viemällä hiiren osoitin kopioitavan kohteen riville, rivi korostuu erivärisenä ja esineen nimen perään ilmestyy hampurilaisvalikko. Klikataan hiiren oikealla hampurilaisvalikkoa ja valitaan avautuvasta valikosta ”Kopioi”.

Seuraavaksi ikkunaan aukeaa kyselyikkuna, johon vahvistetaan esineen kopiointi valitsemalla ”Kopioi”.

Kopioinnin kohteena olevat esine ilmestyy esinelistaan. Kopioidun esineen nimen perässä näkyy listanäkymässä suluissa teksti (kopio).

Esineen poistaminen

Esineen poistaminen tapahtuu listanäkymän kautta.

Viemällä hiiren osoitin poistettavan kohteen riville, rivi korostuu erivärisenä ja kohteen nimen perään ilmestyy hampurilaisvalikko. Klikataan hiiren oikealla hampurilaisvalikkoa ja valitaan avautuvasta valikosta ”Poista”.

Seuraavaksi ikkunaan aukeaa kyselyikkuna, johon valitaan ”Poistopäivämäärä” kalenterivalikosta sekä esineen ”Poistamistapa” alasvetovalikosta. Poiston kohteena oleva esine katoaa poiston jälkeen listanäkymästä. Poistetut esineet saa näkyviin listanäkymässä Laajennetun haun kautta (5.2.1 Poistettujen kohteiden hakeminen).

Poista-toiminto merkitsee esineen poistetuksi säilyttäen kuitenkin kaikki esineeseen liittyvät tiedot ohjelmassa.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.