Open navigation

09 Kohdetietojen ylläpito

TABLE OF CONTENTS

Toimipisteiden, kiinteistöjen, rakennusten, huoneistojen ja muu- kohteiden kohdetietojen ylläpito tapahtuu järjestelmässä samalla tavalla Kohdekortin kautta.


Kohdetyyppikohtaisissa ominaisuustiedoissa on eroavaisuuksia. Ohjeen tässä osiossa käydään läpi toimintaperiaatteet tietojen ylläpitoon.


Kohdekortin avaaminen

Kohdetietojen muokkaamiseksi on avattava Kohdekortti. Jokaisella kohteella on oma kohdekortti.

Kohdekortti aukeaa klikkaamalla Kohdetiedot-otsikkoa tai klikkaamalla Kohdetiedot-osion hampurilaisvalikkoa ja valitsemalla ”Avaa kohdekortti”.

Vaihtoehtoisena tapana on avata Kohdekortti listanäkymän kautta. Viemällä hiiren osoitin tarkasteltavan kohteen riville, rivi korostuu erivärisenä ja kohteen nimen perään ilmestyy hampurilaisvalikko. Klikataan hiiren oikealla hampurilaisvalikkoa ja valitaan avautuvasta valikosta ”Avaa kohdekortti”.


Kohdetietojen tallentaminen

Tehdyt muutokset astuvat voimaan ainoastaan silloin, kun kohdekortin oikeasta alalaidasta painetaan ”Tallenna”. Jos Kohdekortilla on tallentamattomia tietoja, kertoo järjestelmä tästä käyttäjälle. Jos käyttäjä yrittää sulkea kohdekortin ruksipainikkeesta ja Kohdekortilla on tallentamattomia tietoja, avautuu näkymään Varoitus-dialogi.

Hyväksy-painikkeen klikkaus sulkee Kohdekortin tallentamatta tietoja. Peruuta- painikkeen kautta käyttäjä voi palata Kohdekortille ja tallentaa tehdyt muutokset.


Kohdetietojen muokkaus

Kohdekortille tallennetaan tietoja joko syöttämällä tiedot käsin tai valitsemalla sopiva vaihtoehto alasvetovalikosta.

Kohdekortin teksti- ja numerokentät näkyvät oletuksena valkoisena. Jos kenttään on tehty muutoksia ja muutoksia ei ole tallennettu, näkyy kentän tausta keltaisella.

Ohjelma ilmoittaa, jos kenttään syötetään virheellistä tietoa. Virheellisen tiedon tapauksessa kentän tausta näkyy punaisella. Esimerkiksi jos lukuarvoille tarkoitettuun kenttään yrittää syöttää tekstiä, muuttuu kentän tausta punaiseksi ja Tallenna-painikkeen viereen ilmestyy varoitusteksti.


Alasvetovalikot

Alasvetovalikoiden vaihtoehdot on määritetty etukäteen. Oletuksena kaikissa alasvetovalikoissa on valittuna ”Ei valintaa”, mikä tarkoittaa sitä, että kenttä on tyhjä, eli sillä ei ole arvoa. Ei valittu- valinnan voi tehdä myös sen jälkeen, kun alasvetovalikon kautta on kerran tehnyt valinnan.


Listat

Joillekin tiedoille voidaan tallentaa useampi sama ominaisuus, esimerkiksi aliasnimi1, aliasnimi 2, jne.. tai vakuutus 1, vakuutus 2, jne…

Tiedot ovat lisättävissä kohdekortilla Lisää- painikkeen kautta.

Jos tiedolla (esim. aliasnimi) on yksi sitä kuvaava ominaisuus-tietokenttä, Lisää-painikkeen klikkaus lisää uuden rivin, johon lisättävän arvon voi syöttää. Tieto tallentuu painamalla Tallenna-painiketta Kohdekortin yläreunasta.

Jos tiedolla (esim. vakuutus) on useampi ominaisuus, avautuu Lisää-painikkeen kautta uusi dialogi.

Lisää painikkeen klikkaus lisää Vakuutuksen näkyviin Kohdekortille, mutta EI tallenna ominaisuutta. Ominaisuuden tallennus edellyttää aina Tallenna-painikkeen painamista Kohdekortin yläreunasta.

Kynä-painikkeen kautta voit avata dialogin, jossa tapahtuu tietojen muokkaus. Roskakori-painikkeen painaminen poistaa tiedon. Muutoksen voimaan astuminen edellyttää aina Tallenna-painikkeen painamista Kohdekortin yläreunasta


Sijainti (Kartta)

Yksittäisen rakennuksen sijainti kartalla

Jos kohteelle on tullut VRK rakennusrekisteriaineistosta koordinaatit, näkyy rakennuksen sijainti kartalla Sijainti-osiossa. Sijaintitieto on siis liitetty automaattisesti kohteen pysyvään rakennustunnukseen (VRK-PTJ). Kohteelle on voinut VRK-aineistosta myös osoite, mutta kartta näyttää oletuksena VRK:n koordinaattien osoittaman sijainnin.

Jos kohteelle ei ole tallennettu osoitetta tai sijaintieto ei näy VRK:n aineistossa, näkyy Sijainti-osiossa koko Suomen kartta.

Kartta aukeaa klikkaamalla Sijainti-otsikkoa tai klikkaamalla Sijainti-osion hampurilaisvalikkoa ja valitsemalla ”Avaa kartta”. Kartta avautuu erilliseen ikkunaan. Kartalla näkyy aina ainoastaan kyseisen kohteen sijainti.


Sijaintiedon tallentaminen

Kohteen sijaintitieto tallennetaan kohteelle kohdekortilla. Sijaintieto generoidaan käyttäjän manuaalisesti lisäämille kohteille kohteen pääosoitteesta automaattisesti. Koordinaatti-kenttiin saa syöttää tietoja, mutta vielä niiden avulla ei esitetä sijainti tai kentässä ei näy VRK:n antamat koordinaattitiedot.


Sijainnin korjaaminen muokkaamatta osoitetta

Kohteen sijaintia on mahdollista muokata avaamalla karttaikkuna Kohdenäkymä, pitämällä hiiren painiketta pohjassa ja raahaamalla sijainti-symbolia. Tämä EI muuta aiemmin kohteelle tallennettua osoitetta. Muutoksen vahvistaminen edellyttää Tallenna sijainti- painikkeen painamista. Alkuperäinen sijainti ja muutettu sijainti ennen tallentamista (Kartta-aineisto: MML)


Useamman kohteen tarkastelu kartalla listanäkymän kautta

Vaihtoehtoisesti kartan voi avata listanäkymän kautta. Tällöin karttaikkunassa näytetään kohteen sijainnin lisäksi kaikkien niiden kohteiden sijainti, jotka ovat hierarkiassa alempana. Edellytyksenä on, että kohteille on tallennettu osoite tai kohde on tullut VRK-datasta ja sillä on ollut koordinaatit.

Viemällä hiiren osoitin tarkasteltavan kohteen riville, rivi korostuu erivärisenä ja kohteen nimen perään ilmestyy hampurilaisvalikko. Klikataan hiiren oikealla hampurilaisvalikkoa tai riviä ja valitaan avautuvasta valikosta ”Avaa kartta”. Esimerkiksi organisaation kaikki kohteet saa näkyviin karttaikkunaan tällä tavalla.

Klikkaamalla kohteen sijaintia osoittavaa symbolia ja klikkaamalla kohteen nimeä, aukeaa kohteen Kohdenäkymä erilliseen ikkunaan.


Galleria

Kuvien lisääminen ja hallinnointi tapahtuu Galleriassa. Jokaisella kohteella on kohdekohtainen Galleria valokuvia varten. Kohdekohtaisten kuvien lisäämiseksi tulee avata ko. kohteen Kohdenäkymä.

Galleria aukeaa klikkaamalla Galleria-otsikkoa tai klikkaamalla Galleria-osion hampurilaisvalikkoa ja valitsemalla ”Avaa Galleria”. Galleria avautuu erilliseen ikkunaan.


Kuvan lisääminen

Kuvan lisäys tapahtuu painamalla Lisää kuva- painiketta, jolloin aukeaa uusi ikkuna. Kuvan maksimikoko on 250 Mb.

Kuvan voi lisätä 1. raahaamalla haluttu kuva/halutut kuvat omalta tietokoneelta vaalealle alueelle tai 2. klikkaamalla vaaleaa aluetta, jonka keskellä lukee ”Lisää kuvia raahaamalla tai klikkaamalla vaaleaa aluetta”, jolloin kuvan voi hakea oman tietokoneen hakemistosta.

Kun kuva (tai kuvat) on ilmestynyt esikatseluikkunaan, valitaan ”Lisää kuva”.

Lisätty kuva tulee näkyviin Galleria-näkymään. Kuvan nimenä näkyy kuvan tiedoston alkuperäinen nimi.


Kuvan lataaminen omalle koneelle

Kuvan lataaminen omalle koneelle tapahtuu Galleriassa klikkaamalla kuvan nimen perässä oleva hampurilaisvalikko aktiiviseksi ja valitsemalla ”Lataa”.6.5.3. Kuvan poistaminen

Kuvan poistaminen Galleriasta tapahtuu klikkaamalla kuvan nimen perässä oleva hampurilaisvalikko aktiiviseksi ja valitsemalla ”Poista kuva”.


Kuvan poistaminen

Kuvan poistaminen Galleriasta tapahtuu klikkaamalla kuvan nimen perässä oleva menuvalikko aktiiviseksi ja valitsemalla ’Poista kuva’.


Gallerian kansikuvan valitseminen

Gallerian kansikuva näkyy Kohdenäkymässä ns. esittelykuvana kohteesta. Oletuksen kansikuvana on aina ensimmäisenä lisätty, eli vanhin kuva. Kansikuvan vaihtaminen tapahtuu klikkaamalla mieleisen kuvan nimen perässä oleva hampurilaisvalikko aktiiviseksi ja valitsemalla ”Aseta kansikuvaksi”.

Kansikuva tullaan myöhemmin aina oletuksena liittämään mm. rakennusavustushakemuksiin.


Esikatseluikkuna

Kuvien esikatselu suurennetussa näkymässä aktivoituu Gallerian kautta klikkaamalla haluttua kuvaa. Esikatseluikkunassa käyttäjä voi selata näppäimistön nuolinäppäimillä (oikea, vasen) tai esikatseluikkunassa näkyvien nuolien avulla kaikki Gallerian kuvat läpi.

Esikatseluikkunan kautta käyttäjä voi ladata, poistaa ja asettaa kuvan kansikuvaksi.


Dokumentit

Kohdekohtaisten tiedostojen lisäämiseksi tulee avata ko. kohteen Kohdenäkymä listanäkymän kautta. Dokumenttien lisääminen ja hallinnointi tapahtuu Kohdenäkymän Dokumentit -widgetissä. Asiakirja voidaan lisätä Dokumentit -widgetin valikosta ”Lisää asiakirja” -valinnalla. Lisäysnäkymä avautuu erilliseen ikkunaan.


Dokumentin lisääminen

Dokumentit lisätään aina sille kohteelle, jonka Kohdenäkymä on avoinna. Dokumentin lisäys tapahtuu valitsemalla widgetin valikosta ”Lisää tiedostot” – valinta, jolloin aukeaa uusi ikkuna.

Dokumentin voi lisätä 1. raahaamalla haluttu dokumentti/halutut dokumentit omalta tietokoneelta vaalealle alueelle tai 2. klikkaamalla vaaleaa aluetta, jonka keskellä lukee ”Lisää tiedostoja raahaamalla tai klikkaamalla vaaleaa aluetta”, jolloin dokumentin voi hakea oman tietokoneen hakemistosta.

Kun halutut dokumentit on valittu, näytetään ne esikatseluikkunassa jossa dokumenteille täydennetään tarvittavat lisätiedot. Dokumenteille valitaan dokumenttityyppi, kirjoitetaan kuvaava selite, sekä määritetään haluttu päivämäärä. Kun tiedot ovat annettu, valitaan ”Lisää dokumentti”.Lisätyt tiedostot tulevat näkyviin Dokumentit -widgetiin. Dokumentit ryhmitellään aiheittain ja uusin dokumentti näytetään kunkin aiheen alla ensimmäisenä. Widgetissä dokumentista näytetään sille annettu selite, sekä päivämäärä.


Dokumentin lataaminen omalle koneelle

Dokumentin lataaminen omalle koneelle tapahtuu klikkaamalla dokumentin selitettä.


Dokumentin poistaminen

Dokumentin poistaminen Kohderekisteristä tapahtuu klikkaamalla dokumentin selitteen nimen perässä oleva hampurilaisvalikko aktiiviseksi ja valitsemalla ”Poista dokumentti”.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.