09 Administrering av objektinformation

TABLE OF CONTENTS

Uppgifterna för verksamhetsställen, fastigheter, byggnader, lägenheter och andra objekt administreras på samma sätt i systemet, via objektkortet.


Egenskapsuppgifterna är något olika för olika objekttyper. I den här delen av anvisningen går vi igenom principerna för hur man administrerar informationen.


Öppna ett objektkort

För att kunna redigera uppgifter behöver man först öppna objektkortet. Varje objekt har ett eget objektkort.

Objektkortet öppnas när man klickar på rubriken Uppgifter om objektet eller ikonmenyn vid Uppgifter om objektet och väljer ’Öppna objektets kort’.

Ett annat sätt är att öppna objektkortet via listvisningen. När man för musen över det objekt man vill se byter raden färg och efter namnet visas en menyikon. Högerklicka på menyikonen och välj ’Öppna objektets kort’ i menyn.


Lägga till uppgifter

Ändringar registreras först när man klickar på ’Spara’ nere i objektkortets högra hörn. Om det finns uppgifter som inte har sparats, visas ett meddelande. Om användaren försöker stänga objektkortet via krysset och det finns uppgifter på kortet som inte har sparats visas en varningsruta.

Med ’Godkänn’ stängs objektkortet utan att uppgifterna sparas. Med ’Ångra’ kan användaren gå tillbaka till kortet och spara ändringarna.


Redigera uppgifter

Uppgifter sparas på objektkortet genom att man antingen för in dem manuellt eller väljer ett lämpligt alternativ i menyn.

Förhandsvalet är att text- och sifferfälten är tomma. Om det har gjorts ändringar som ännu inte har sparats, visas fältet med blå bakgrund.

Programmet meddelar om uppgifterna som lagts in är felaktiga. I så fall får fältet röd bakgrundsfärg. Till exempel om man försöker skriva in text i ett fält avsett för numerisk information blir bakgrunden röd och bredvid Spara-funktionen visas en varningstext.


Menyer

Menyalternativen är färdigt definierade. Förhandsvalet i alla menyer är ’Inte valt’, vilket betyder att fältet är tomt och saknar värde. Det går att ändra tillbaka till ’Inte valt’ också efter att man har gjort ett val i menyn.


Listor

För vissa uppgifter tillåts flera parallella inmatningar av samma slags information, till exempel aliasnamn 1, aliasnamn 2 osv. eller försäkring 1, försäkring 2 osv.

Uppgifterna kan läggas till via ’Lägg till’ på objektkortet.

Om uppgiften (t.ex. aliasnamn) består av ett enda egenskapsfält öppnar Lägg till-funktionen en ny rad där man kan skriva in informationen. När man klickar på Spara överst på objektkortet sparas uppgiften.

Om en uppgift  (t.ex. försäkring) har flera egenskapsfält öppnas en ny dialogruta när man klickar på Lägg till.

När man klickar på ’Lägg till’ syns försäkringen på objektkortet, men egenskapen sparas INTE. Sparande förutsätter alltid att man klickar på ’Spara’ överst på objektkortet.

Via pennikonen kan man öppna dialogrutan för redigering av uppgifter. Via skräpkorgsikonen raderas uppgiften. För att ändringen ska träda i kraft förutsätts alltid att man klickar på ’Spara’ överst på objektkortet.


Läge (karta)

En byggnads placering på kartan

Om objektets koordinater har ingått i materialet från BRC:s byggnadsregister syns byggnadens placering på kartan under Läge. Lägesinformationen är alltså automatiskt kopplad till byggnadens permanenta byggnadsbeteckning. Objektet kanske också har haft en adress i BRC-materialet, men primärt visas det läge som anges av koordinaterna.

Om objektet har varken adress eller koordinater i BRC-materialet visas hela Finlands karta i lägesvisningen.

Kartan öppnas när man klickar på rubriken Läge eller ikonmenyn vid Läge och väljer ’Öppna kartan’.  Kartan öppnas i ett nytt fönster. På kartan visas endast det aktuella objektets placering.


 Spara lägesuppgifter

Objektets lägesdata sparas via objektkortet. Lägesinformationen genereras automatiskt utifrån den huvudadress som användaren lagt in manuellt. Man får lägga in data i koordinatfälten, men tills vidare används dessa inte för att visa placeringen och koordinaterna från BRC visas inte i fältet.


Korrigering av läget utan att ändra adressen

Det går att ändra objektets placering genom att öppna kartvisningen, hålla ner musen och dra lägessymbolen till önskad plats. Det här ändrar INTE den adress som tidigare har matats in för objektet. För att ändringen ska införas förutsätts att man klickar på ’Spara läge’.

Det ursprungliga läget och det ändrade läget innan det sparats (Kartmaterial: Esri)


Se flera objekt på kartan via listvisningen

Kartan kan också öppnas via listvisningen. I så fall visas förutom objektets läge även alla objekt lägre i hierarkin. Förutsättningen är att objektet har försetts med adress eller att det har kommit från BRC inklusive koordinater.

När man för musen över det objekt man vill se byter raden färg och efter namnet visas en menyikon. Högerklicka på menyikonen eller raden och välj ’Öppna kartan’ i menyn. På det här sättet kan man till exempel få fram organisationens alla objekt på kartan.

När man klickar på symbolen som visar objektets läge och på objektets namn öppnas objektsidan i ett nytt fönster.


Galleri

Bilder läggs till och administreras via Galleriet. Varje objekt har ett eget galleri för fotografier. För att lägga till fotografier av objektet öppnar man objektsidan.

Galleriet öppnas när man klickar på rubriken Galleri eller ikonmenyn vid Galleriet och väljer ’Öppna Galleriet’.  Galleriet öppnas i ett nytt fönster.


Lägg till bild

Bilder läggs till genom att man klickar på Lägg till bild, vilket öppnar ett nytt fönster. Maximal bildstorlek är 250 Mb.

Man kan lägga till bilder genom att 1. dra önskad bild/önskade bilder från sin egen dator till det ljusa området eller 2. klicka på det ljusa området där det står ”Lägg till bilder genom att släppa eller klicka på det vita fältet” och därefter söka fram bilden i sin egen dator.

När bilden (eller bilderna) syns i förhandsgranskningen väljer man ’Lägg till bild’.

Bilden syns under Galleri. Namnet är det filnamn som bilden ursprungligen hade.


Ladda ner bild till sin egen dator

Man laddar ner en bild till sin egen dator genom att i galleriet klicka på menyn efter bildnamnet och välja ”Ladda ner”.


Radera bild

Man raderar en bild ur galleriet genom att klicka på menyn efter bildnamnet och välja ’Radera bild’.


Välja omslagsfoto för galleriet

Galleriets omslagsfoto visas på objektsidan som en presentationsbild av objektet. Förhandsvalet är att den första bilden som lades in, dvs. den äldsta, är omslagsfoto. Man ändrar omslagsfoto enligt eget önskemål genom att klicka på menyn efter bildnamnet och välja ’Använd som omslagsfoto’.

Omslagsfotot kommer framöver att fogas till exempel till ansökningar om byggnadsunderstöd.


Förhandsgranskning

Förstorad förhandsgranskning av bilder aktiveras genom att man klickar på önskad bild i galleriet. I förhandsgranskningen kan man med hjälp av piltangenterna på tangentbordet (höger, vänster) eller pilarna i granskningsvyn bläddra igenom alla bilder i galleriet.

Via förhandsgranskningen går det att ladda ner, radera och ange bilden som omslagsfoto.


Dokument

För att lägga till dokument som hör till objektet öppnar man objektsidan via listningen. Dokument läggs till och administreras via Dokument-widgeten på objektsidan. För att lägga till dokument väljer man ’Lägg till dokument’ i widgeten. Funktionen öppnas i ett nytt fönster.


Lägga till ett dokument

Dokument fogas alltid till det objekt som är öppet på objektsidan. Dokumentet läggs till genom att man klickar på ’Lägg till filer’ i widgetmenyn, vilket öppnar ett nytt fönster.

Man kan lägga till dokument genom att 1. dra önskat/önskade dokument från sin egen dator till det ljusa området eller 2. klicka på det ljusa området där det står ’Lägg till filer genom att släppa eller klicka på det vita fältet’ och därefter söka fram dokumentet i sin egen dator.

När man har valt de önskade dokumenten visas de i förhandsgranskningen, där man kan förse dokumenten med nödvändig information. Här väljer man dokumenttyp, lägger till en beskrivande förklaring och anger önskat datum. När alla uppgifter har lagts in väljer man ’Lägg till filer’.

Dokumenten som har lagts till visas i dokumentwidgeten. De grupperas per tema och det nyaste dokumentet visas alltid först under respektive tema. I widgeten visas dokumentets beskrivning och datum.


Ladda ner ett dokument till sin egen dator

Man kan ladda ner ett dokument till sin egen dator genom att klicka på förklaringen.


Radera dokument

Man raderar ett dokument ur objektregistret genom att klicka på menyn efter förklaringen och välja ’Radera dokument’.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.