06 Objekt som visas i objektregistret

TABLE OF CONTENTS

Objekt som visas i objektregistret

Typ av objekt

Objekttyperna i registret är

 • verksamhetsställe (i programmet tills vidare verksamhetslokal)
 • fastighet
 • byggnad
 • lägenhet
 • övrigt.

Objekttypen definierar

 • egenskapsdata
 • funktioner
 • nivå i hierarkin
 • den visuella utformningen inom systemet.


Objekthierarki

Objekten i registret presenteras per verksamhetsställe, vilket betyder att varje objekt alltid hör till något Verk-samhetsställe. Ett Verksamhetsställe kan ha hur många objekttyper som helst lägre ner i hierarkin.

Inom hierarkin går det att bygga följande förhållanden mellan objekten:

 • Organisation
  • Verksamhetsställe
   • Fastighet (markområden)
    • Byggnad
     • Lägenhet
      • Övrigt (maskiner, redskap...)


Objekt längre ner i hierarkin kan också kopplas direkt till en högre nivå. Till exempel kan en byggnad läggas in direkt under verksamhetsställe, utan att det finns en fastighet emellan. Likaså kan till exempel en lägenhet läggas in under ett verksamhetsställe utan byggnad eller fastighet. Objekten är indragna i förhållande till det objekt som de är underställda. En pil anger att det finns övriga objekt under objektet. När man klickar på pilen eller raden öppnas hierarkin. Typkolumnen anger vilken typ av objekt det är fråga om.Hierarkiexempel

Exempel 1: Till verksamhetsstället hör två fastigheter och en byggnad. Den ena fastigheten saknar byggnader.

Exempel 2: Till verksamhetsstället hör en fastighet, som är församlingens egen. Byggnaderna på fastigheten ägs inte av församlingen. En av byggnaderna har hyrts för eget bruk. I den andra byggnaden finns en lägenhet som hyrs för eget bruk (byggnaden har inte lagts in i systemet).


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.