07 Programmets uppbyggnad

Nedan visas de viktigaste skärmarna i programmet och de termer och begrepp som används i anvisningarna.


Startsidan

I objektlistan på startsidan visas organisationens alla objekt och sökresultat.

Under objektlistan finns sammandragsboxar. Vad som visas i boxarna varierar beroende på objekttyp.

Objektsida

Varje typ av objekt har sin egen objektsida, där informationen och den visuella utformningen bestäms av ob-jekttypen.

Objektsidan öppnas när man klickar på objektets namn i objektlistan. Det öppnade objektets rad markeras med blått i listan.


Objektsidan öppnas i ett eget fönster till höger på skärmen

På objektsidan finns

  • ett sammandrag av objektets grunddata (Uppgifter om objektet)
  • en lista över de objekt som ligger under detta objekt i hierarkin (Objektlistning)
  • objektets Läge, Galleri och Dokument
  • objektets nyckeltal (sammandragsbox längst ner på objektsidan).
  • sökvägen som visar var i hierarkin objektet finns

Det går att förstora objektsidan genom att dra i vänstra kanten med musen eller genom att klicka på förstoring-sikonen i rubrikfältet.


Uppgifter om objektet och objektkort

Via objektkortet administreras objektets egenskaper. Varje objekt har ett eget objektkort. Vilka uppgifter som visas på kortet och hur kortet ser ut beror på vilken objekttyp det är fråga om.


Objektkort för byggnader

Aktivera objektuppgifterna på objektkortet (med hjälp av i-symbolen)

Genom att klicka på i-ikonen uppe till höger i programmet aktiveras objektkortets informationsrutor. När man för musen över ikonen ger programmet anvisningar för hur uppgifterna ska föras in. 


Om i-ikonen inte är aktiv, visas i:et när man för musen över det aktuella fältet.


Sökvägen uppe på objektsidan och objektkortet

Längst upp på objektsidan och objektkortet visas en sökväg som berättar var objektet placerar sig i hierarkin, och vilka nivåer som finns ovanför objektet. Leden i sökvägen (förutom organisationsnivån) fungerar som länkar till respektive objektsida.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.