02 Personförvaltning och användarrättigheter

Huvudanvändare i organisationen och projektet

Den som publicerar ett projekt via programmet Rakennuttamistieto registreras i Haahtela PRIS som huvudanvändare för projekt. Om programmet Rakennuttamistieto inte används fastställer Haahtela-kehitys Oy huvudanvändaren i enlighet med beställarens anvisningar. Ett projekt kan ha många huvudanvändare. En huvudanvändare kan ge huvudanvändarrättigheter till andra projektetanvändare (projektets administrativa rättigheter) t.ex. då en ny person läggs till projektet eller via förvaltningen av användarrättigheter. Huvudanvändare i PRIS-systemet har rätt att

 • lägga till nya användare till projektet,
 • definiera användarnas användarrättigheter och uppgifter,
 • radera användare från projektet,
 • redigera uppgifterna om projektets och kopieringarnas standardbetalare samt
 • redigera kopieringsfirmor inom projektet.

Haahtela-kehitys Oy kan också fastställa Organisationens huvudanvändare. Utöver huvudanvändarrättigheter har organisationens huvudanvändare rätt att

 • granska en annan användares publikationsnyckel (Kiinteistötieto),
 • sätta projektet i viloläge eller arkivera det,
 • skapa ett projekt/objekt inom PRIS samt
 • redigera katalogstrukturen.
 • Organisationens huvudanvändare kan också ställas in så att han/hon får användarrättigheterna till organisationens alla projekt automatiskt.

Lägg till personer i Haahtela PRIS-systemet

Som Haahtela PRIS-systemets huvudanvändare (projektets administrativa rättigheter) kan du lägga till nya användare antingen genom att klicka på knappen Inställningar i toppmenyn och välja Lägg till en användare-länken eller genom att klicka på i-knappen i fönstret Välj projekt som öppnas efter att du klickar på funktionen Projekt i toppmenyn. I fönstret Lägg till part inför du den nya personens för- och efternamn, företag och e-postadress. Dessutom ges personen användarrättigheter till katalogträdet. Användarrättigheterna beskrivs närmare i kapitel 5.3. Fördelning av användarrättigheter.

När du lägger till en ny användare är det viktigt att den givna epostadressen är korrekt. Haahtela PRIS genererar och sänder ett lösenord direkt till den nya användaren. Detta meddelande innehåller också information om vilka projekt personen har rätt att logga in på. Om en användare tidigare kopplats till ett projekt i Haahtela PRIS-systemet gäller det gamla lösenordet fortfarande. Då du lägger till en ny användare kan du med hjälp av sökfunktionen söka användare från organisationens övriga projekt. Sökfunktionen hämtar uppgifter om förnamn, efternamn och e-postadress.

Fördelning av användarrättigheter

I Haahtela PRIS-systemet fördelar du användarrättigheter genom att klicka på knappen Inställningar och välja länken Användarrättigheter. Därpå öppnas fönstret Användarrättigheter: I fönstret Användarrättigheter under rullgardinsmenyn väljer du först en person vars användarrättigheter du vill. Om du vill kopiera användarrättigheter från en annan part väljer du efter detta den andra parten i rullgardinsmenyn Kopiera rättigheter från personen. Då kopieras den andres rättigheter direkt till den part du valde först. Om användarprofiler används i projektet kan du också kopiera dessa till en part på samma sätt via rullgardinsmenyn uppe till höger. Du kan ge användarrättigheter till den första nivån i katalogstrukturen, vilket ger användarrättigheter till nivåer och grupper under den första nivån. Användarrättigheten kan också preciseras på specifika undernivåer. Klicka på -knappen framför katalogen så att undernivåerna visas. Nu kan du definiera användarrättigheter på enskilda undernivåer.

Användarrättigheter för kataloger kan ges på tre olika nivåer:

 • Inga rättigheter; användaren har ingen tillgång till katalogen,
 • Läsrättigheter; användaren kan inte redigera dokument och kan inte lägga till nya dokument, men användaren kan läsa dokument och spara dem på sin dator,
 • Läs- och skrivrättigheter; Rättigheter att läsa, spara och uppdatera dokument. Rättigheter att redigera ENDAST SÅDANA DOKUMENT SOM DU SPARAT SJÄLV

Dessutom kan du ge administrativa rättigheter till katalogen som ger användaren rättigheten att läsa, spara och uppdatera dokument och redigera ALLA DOKUMENT OBEROENDE AV VEM SOM SPARAT DEM. I varje katalog kan du också ge rättigheter till Ritningslista. Denna funktion beskrivs närmare i Användarrättigheter till ritningslista.

Användarrättigheter till byggplatsdagbok

 • Läs- och skrivrättigheter till katalogen Byggplatsdagbok ger dock inte rättigheter att lägga till sidor i byggplatsdagboken. Med läs- och skrivrättigheter kan du läsa och skriva ut sidor i byggplatsdagboken.
 • Endast profilen Ansvarig förman kan lägga till sidor i byggplatsdagboken.
 • Profilen Övervakare kan redigera Övervakarens ärenden tills Beställarens representant kvitterar byggplatsdagboken.
 •  Profilen Beställarens representant kan inte redigera uppgifterna i byggplatsdagboken, men har rätt att kvittera sidor i byggplatsdagboken.
 • När Ansvarig förman och Beställarens representant har kvitterat en sida i byggplatsdagboken är det inte längre möjligt att ändra uppgifterna på sidan eller radera sidan.
 • Om Övervakaren har getts Beställarens representant-rättigheter så kan också Övervakaren kvittera byggplatsdagboken.

Användarrättigheter för Tidtabellskontroll I katalogen

Tidtabellskontroll kan du välja om användaren ges läs- och skrivrättigheter (rätt att lägga till uppgifter i tidtabellen) eller rättigheter att endast läsa befintliga uppgifter eller inga rättigheter alls. Dessutom kan du separat definiera om användaren har rätt att kvittera uppgifter i tidtabellskontrollen.

Användarrättigheter för Utdelningar

I sektionen Utdelningar kan du välja om användaren får göra kopieringsbeställningar och vem som betalar. I sektionen Utdelningar kan du också välja om användaren får göra portföljer med anbudsbegäran och vem som betalar.

Användarrättigheter för Byggplatsutdelningar

I katalogen Byggplatsleveranser kan du välja om användaren får göra beställningar avsedda för byggplatsutdelningar och om byggplatsutdelningarna får skapas och redigeras. Med läs- och skrivrättigheter får du skapa nya och redigera egna byggplatsutdelningar och med administrationsrättigheter får du redigera alla byggplatsleveranser. Administrationsrättigheter ger också rätt att till byggplatsleveranser lägga till korgar och radera dem samt rätt att skapa byggplatsleveranser.

Användarrättigheter för Ritningslista

I sektionen Ritningslista kan du välja om användaren har tillgång till funktionen Ritningslista. Du kan också separat begränsa om användaren har tillgång till alla uppgifter i ritningslistan. Om du vill begränsa en användarens användarrättigheter i ritningslistan till vissa kataloger kan du kryssa för Ritningslista-rutorna under rubriken Kataloger aktivera önskade kataloger. Då ändras användarrättigheterna för Ritningslista automatiskt till Enl. mapprättigheter, varpå användaren får tillgång endast till de dokument som publiceras i ritningskatalogen under de kataloger som valdes ovan.

Användarrättigheter för sektionen Arbetssäkerhet

I sektionen Arbetssäkerhet (TR- och MVR-mätningar) kan du med läsrättigheter läsa och skriva ut färdiga TR-/MVR-mätningar och med läs- och skrivrättigheter kan du lägga till nya sidor i TR-/MVR-mätningar.

Projektets administrationsrättigheter och Administration över planeringsområden och ritningstyper

 • Projektets administrationsrättigheter fastställer om personen är en huvudanvändare eller inte. Huvudanvändare kan lägga till/radera andra användare, modifiera användarrättigheter samt redigera/radera/flytta alla dokument i ett projekt oberoende av vem som sparade dokumenten. Dessutom kan huvudanvändare redigera andra projektparters uppgifter samt fastställa uppgifterna för projektets standardbetalare.
 • Administration över planeringsområden och ritningstyper fastställer om användaren har rätt att lägga till, redigera eller radera planeringsområden eller ritningstyper i katalogen Ritningslista. Alla som kan lägga till dokument kan i samband med att du lägger till dokument också lägga till nya ritningstyper.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.