Open navigation

06 Ohjelmassa esitettävät kohteet

TABLE OF CONTENTSKohderekisterissä esitettävät kohteet

Kohteiden kohdetyypit

Kohderekisterissä olevia kohdetyyppejä ovat

 • toimipiste,
 • kiinteistö,
 • rakennus,
 • huoneisto ja
 • muu.

Kohdetyyppi määrittää kohteeseen liittyvät

 • ominaisuustiedot,
 • toiminnot,
 • hierarkiatason ja
 • visuaalisen ulkoasun järjestelmässä.


Kohteiden hierarkia

Kohderekisterin kohteet esitetään puuhierarkiassa toimipisteittäin siten, että kukin kohde kuuluu aina yhteen Toimipisteeseen. Yhdelle Toimipisteelle voi kuulua mielivaltainen määrä hierarkiassa alempana olevia kohdetyyppejä.

Kohderekisterin hierarkiassa voidaan rakentaa seuraavat riippuvuudet, joiden perusteella puurakenne muodostuu:

 • Organisaatio
  • Toimipiste
   • Kiinteistö (maa-alueet)
    • Rakennus
     • Huoneisto
      • Muu (kojeet, laitteet,..)


Alemman tason kohteita voidaan liittää myös suoraan ylemmälle tasolle, eli esimerkiksi rakennus voidaan liittää suoraan toimipisteeseen ilman kiinteistöä. Samoin esimerkiksi huoneisto voidaan liittää toimipisteelle ilman rakennusta tai kiinteistöä. Kohteet ovat sisennettynä sen mukaan, minkä kohteen alle se on lisätty. Nuoli-merkki kertoo, että kohteen alle kuuluu muita kohteita. Nuolen tai rivin klikkaus avaa hierarkian. Tyyppi- sarake kertoo kohdetyypin.


Esimerkki-hierarkioita

Esimerkki 1: Toimipisteeseen kuuluu kaksi kiinteistöä ja yksi rakennus. Toinen kiinteistöistä on rakentamaton.

Esimerkki 2: Toimipisteeseen kuuluu kiinteistö, joka on oma. Kiinteistöllä olevat rakennukset eivät ole omia. Yksi kiinteistöllä olevista rakennuksista on vuokrattu omaan käyttöön. Toisesta rakennuksesta on vuokrattu yksi huoneisto omaan käyttöön (rakennusta ei ole viety järjestelmään).

  

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.