Open navigation

Ohje projektipankin (Haahtela PRIS™) käyttöön toteutusvaiheessa

Artikkelin tarkoitus on ohjeistaa hankkeen osapuolia ohjelman käytössä toteutusvaiheessa. Tekstin voi kopioida esimerkiksi Word-pohjaksi ja täydentää hankkeen tarpeisiin.


TABLE OF CONTENTS


Suunnitelmien järjestäminen Haahtela PRIS™:iin

Kaiken työmaan suunnitelmajakelun pohjana on Haahtela PRIS™:n järjestelmän sisäinen piirustusluettelo. Piirustusluettelossa tulee esit-tää tulostustiedostoina (pdf) kaikki ja ainoastaan voimassa olevat toteutussuunnitelmat, sekä ajan tasalla olevat piirustusluettelot.

Tulostustiedostojen tulee olla pdf-muodossa. Piirustusluetteloon ei viedä dwg- yms. käsittelymuodossa olevia asiakirjoja. Ts. Haahtela PRIS™:n sisäinen piirustusluettelo on hakemisto, johon on koottu kaikki tilattavissa olevat hankkeen suunnitelma-asiakirjat ilman, että tarvitsee miettiä jääkö joitain asiakirjoja tilauksesta puuttumaan tai tuleeko tilattua jokin asiakirja kahteen kertaan.

Kutakin suunnitelma-asiakirjaa saa olla valittavissa vain yhdestä kohdasta. Päivityshisto-ria tallentuu ko. suunnitelman ”alle”, joten useita samannimisiä suunnitelmia ei piirustus-luettelossa tarvita. Kohtaan Piir.no. tulee suunnitelman numero ilman revisiomerkintää. Kohtaan Tiedoston nimi tulee näkyviin koko tiedostonimi tiedostotunnisteineen. Kohtaan Selite tulee suunnitelman selkeä nimi ilman tiedostotunnisteita tai suunnitelmanumeroi-ta. Kohtiin Versio, MK, Luonti Pvm ja Muutos Pvm tulee laittaa ko. tiedot.

Piirustusluettelon otsikointi:

  • Pääotsikoinnissa erotetaan kunkin suunnittelualan luonnossuunnittelu ja toteutussuunnittelu (kolmena vaiheena). Esim. arkkitehdilta tulee 4 pääotsikkoa -> ARKKITEHTI, LUONNOSSUUNNITTELU / ARKKITEHTI, VAIHE 1 / ARKKITEHTI, VAIHE 2 / ARKKITEHTI, VAIHE 3 (=Haahtela PRIS™:ssä suunnitteluala)
  • Pääotsikoiden alle kukin suunnitteluala miettii mahdollisimman selkeitä kokonaisuuksia selkokielisiin alaotsikoihin (=Haahtela PRIS™:ssä piirustuslaji)
  • Mahdolliset urakkalaskentasuunnitelmat laitetaan TOTEUTUSSUUNNITTELU-pääotsikon alle, koska ko. suunnitelmista muodostuu työkuvat usein vain ”urakkalaskentaan” –teksti poistamalla ja ko. suunnitelmia käytetään joka tapauksessa toteutuksen suunnitteluun. Kaikki em. Haahtela PRIS™-järjestelmän sisäisen piirustusluettelon täyttämiseen kuulumat-tomat asiat voidaan suorittaa kuten tähänkin asti on kohteissa suoritettu.


Muutokset Haahtela PRIS™:ssä


Jotta osapuolille tulee tieto jonkin käyttäjän tekemistä muutoksista tai lisäyksistä on vält-tämätöntä, että Haahtela PRIS™:stä ulos kirjautuessaan muutoksen tai lisäyksen tekijä pyy-tää Haahtela PRIS™:iä lähettämään ilmoituksen muutoksista. Tässä yhteydessä Haahtela PRIS™:lle pitää ilmoittaa mille projektin osapuolille ilmoitus lähetetään.

HUOM! Puuttuva ilmoitus => suunnitelmamuutos ei tule tietoon suunnitelmaa tarvitsevil-le. Tällä hetkellä ilmoitus kaikista muutoksista lähetetään vähintäänkin seuraaville henki-löille:

  • Etunimi Sukunimi, yritys (esim. pääurakoitsija)
  • Etunimi Sukunimi, yritys (esim. valvoja)
  • Kaikki eri alojen suunnittelijatKohteiden suunnitelmajakelu

Lähtökohta suunnitelmien jakelussa on se, että työmaa tilaa kaikkien urakoitsijoiden ja toimittajien tarvitsemat suunnitelmat Haahtela PRIS™:stä. Tämä pätee seuraavin erikseen sovittavin poikkeuksin:

  • Elementtitehtaiden suunnitelmajakelun / -tilaukset hoitaa rakennesuunnittelija
  • Myöhemmin mahdollisesti sovitaan, että teräskonepajoille toimitettavat suunnitelmat hoitaa rakennesuunnittelija
  • Myös muita poikkeamia saatetaan tulla sopimaan MUTTA NÄISTÄ SOVITAAN AINA ERIKSEEN TYÖMAAN KANSSA

Em. menettely on välttämätöntä siksi, että työmaalla tulee aina olla tieto siitä millä suun-nitelmilla ja millä suunnitelmarevisioilla kukin urakoitsija ja toimittaja milloinkin toimi-vat. Tilaajalle ja käyttäjälle suunnitelmapäivitykset tilataan ko. tahojen kanssa erikseen sovi-tusti suunnittelijoiden toimesta.

Suunnittelijoiden välisen suunnitelmajakelun hoitavat suunnittelijat keskenään.Muuta

Etunimi Sukunimi (puh.) voi olla yhteydessä kaikissa suunnitelma-asiakirjojen Haahtela PRIS™:iin sijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä tai ehdotuksissa.

Ohjelman toimintaan liittyvissä kysymyksissä auttaa Haahtela Helpdesk (tuki@haahtela.fi)

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.