Allmän beskrivning av programmet

TABLE OF CONTENTS


Programmets innehåll

Haahtela Pris-systemet är ett webbaserat system för dokumenthantering. Systemet fungerar också som en kanal för dataöverföring och distribution av information mellan projektparterna. Parterna kan lagra dokument i systemet och skicka dessa dokument (som e-postmeddelanden, elektroniska kopieringsbeställningar och anbudsbegäran o.s.v.) sinsemellan. Dessutom kan du i den utsträckning användarrättigheterna tillåter spara dokument på din dator eller öppna dem. I Haahtela PRIS kan du föra byggplatsdagbok och göra TR-/MVR-mätningar samt förmedla nyheter till projektets deltagare med kvitteringar och kommentarer.

Tekniska krav och kompabilitet

PRIS-systemet kräver en Internetanslutning för att fungera. It is recomended to use Chromium based web browsers, like Google Chrome, or Opera. If Internet Explorer is used, it is recomended to use version 10 or newer. Projektparterna ser själva till att dokumenten som sparas i Haahtela PRIS är kompatibla med de applikationer som de olika parterna använder.

Ta i bruk programmet

För att ta i bruk PRIS-systemet finns det under funktionen Hjälp instruktioner för projektbanken. Med hjälp av detta dokument kan du komma överens om hur projektbanken används och gemensamma arbetssätt med andra användare för enskilda projekt. Läs igenom dokumentet i början av planeringsskedet tillsammans och lägg till gemensamma arbetsmetoder i början av byggnadsskedet. Dokumentet består av en fil i Word-format som kan redigeras fritt efter projektets behov.

Inloggning

Du loggar in på PRIS-systemet på webbadressen http://www.haahtela.fi. Länken leder till Haahtela-bolagens hemsida, där du hittar sektionen Logga in på tjänsten. Ange användarnamn och lösenord i respektive fält. Därpå styrs du automatiskt till Haahtela PRIS-systemet. Om du också använder andra tjänster som Haahtela-kehitys Oy erbjuder hänvisas du till en ruta där du kan välja PRIS-tjänsten. Efter valet av tjänst öppnas PRIS-systemets huvudfönster i projektet från föregående session. Obs! Om du har glömt lösenordet klickar du på länken Problem vid inloggning?. I fältet som öppnas matar du in din epostadress, varpå ett e-postmeddelande skickas till den angivna e-postadressen. Genom att klicka på länken i e-postmeddelandet kan du byta lösenord.

Användargränssnittets struktur

Nedan anges termer och begrepp som används i denna bruksanvisning. I användargränssnittet navigerar du runt med hjälp av musen. Välj funktioner i toppmenyn och önskad sektion i katalogträdet. Under katalogerna i katalogträdet visas de dokument som sparats i PRIS-systemet. De här dokumenten kan du hantera (öppna, spara, redigera, dela) i enlighet med användarrättigheterna. I katalogträdet finns dessutom Projektnyheter, Tidtabellskontroll och byggplatsfunktioner, Byggplatsdagbok, TR-mätning samt MVR-mätning.

Val av projekt

Med funktionen Projekt i toppmenyn kan du bläddra bland eller växla projekt samt granska projektets, användarnas och kopieringsfirmans uppgifter. Du kan också granska uppgifterna för ett aktivt projekt genom att klicka på projektets namn i toppmenyn. När du har valt ett projekt visas Välkommen-sidan, där du kan granska ändringar som skett sedan din föregående inloggning.

Nya programfunktioner och systemleverantörmeddelanden

Om du har uppgifter som överskridit tidtabellen, kan du öppna en förteckning över samtliga projektuppgifter som överskridit tidtabellen.

Om du har glömt att informera om ändringar som gjorts efter din senaste session, kan du ännu i detta skede skicka ett meddelande. Under de egna ändringarna visas ändringar som har gjorts av andra användare efter den senaste sessionen.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.